บาคาร่าออนไลน์ วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 ย้อนชมภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บาคาร่าออนไลน์ วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 ย้อนชมภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ฉัตรมงคล (อ่านว่า ฉัด-ตระ-มง-คน หรือ ฉัด-มง-คน) [Coronation Day] บาคาร่าออนไลน์ มีความหมายตว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชพิธีฉัตรมงคลจัดขึ้นทุกวันที่ 5 พฤษภาคม เพราะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ทางราชการถือให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย

ต่อมาในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 หลังจากรัชกาลที่ 9 

เสด็จสวรรคต ทางรัฐบาลที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษายกเลิกวันนี้ลง และกำหนดให้วันที่ 28 กรกฎาคม อันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันหยุดเพิ่มเติมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

เนื่องจากวันฉัตรมงคลถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และในปีถัดไปถือว่าวันนี้เป็นวันฉัตรมงคล

เผยสาเหตุที่ทำให้ ยะลา มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งรวดเดียว 40 คนแล้ว จากการแถลงการณ์ของ นายแพทย์สาธารณสุข

สธ.ยะลา เผยสาเหตุ พบผู้ป่วยโควิดฯใหม่มากถึง 40 ราย อ.ยะหา มากสุด 24 ราย เริ่มจากผู้ป่วยรายแรกเป็นผู้สูงอายุ เดินทางกลับจากงานแต่งงานที่มาเลเซีย และเสียชีวิต แล้วลุกลามระบาดในหมู่บ้าน โดยพบมีการส่งต่อเชื้อแล้ว 3 รุ่น ซึ่งเป็นการตรวจในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่วันเดียวพบผู้ติดเชื้อจำนวน 40 ราย ซึ่งเป็นรายงานยืนยันจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุด เท่าที่เคยตรวจพบ

โดยเมื่อวันที่ 18-24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการปูพรมตรวจหาเชื้อกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3,277 ราย ทำให้พบผู้ติดเชื้อยืนยัน 20 ราย ในพื้นที่ อ.เมือง 3 ราย อ.ยะหา 3 ราย อ.บันนังสตา 14 ราย จากนั้นได้ทำการสอบสวนโรคเพิ่ม จากผู้ป่วยยืนยันทั้ง 20 ราย พบมีผู้สัมผัสโรค จำนวน 671 ราย และได้ทำการตรวจเชื้อ (SWAB) พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 6 ราย

หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ ก็ได้ทำการสอบสวนโรคจากผู้ติดเชื้อ 6 ราย พบว่ามีผู้สัมผัสจำนวน 311 ราย และได้ทำการตรวจเชื้อ(SWAB) ทั้งหมด ผลปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อ 40 ราย ซึ่งทั้งหมด เจ้าหน้าที่นำตัวเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว ยังไม่แสดงอาการป่วย และรอการตรวจสอบยืนยันอีกครั้ง โดยการส่งเชื้อไปตรวจ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดสงขลา เพื่อรอการยืนยัน

ด้าน นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ในพื้นที่เสี่ยง ที่มีการแพร่ระบาด จังหวัดยะลายังคงมาตรการปิดการเดินทางเข้า-ออกหมู่บ้าน เช่นเดิม พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในการสอบสวนโรค Active case finding ค้นหาผู้สัมผัสโรค และสอบสวนโรคอย่างเข้มข้น เพื่อหยุดการแพร่เชื้อในพื้นที่

“ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 126 ราย รักษาหายสะสม 97 ราย อยู่โรงพยาบาล 27 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย พบอายุ1-10 ปี จำนวน 7 ราย อายุ 11-20 ปี จำนวน 10 รายอายุ 21-30 ปี จำนวน 11 ราย อายุ 31-40 ปี จำนวน 18 ราย 41-50 จำนวน 24 ราย อายุ 51-60 ปี จำนวน 24 ราย อายุ 61-70 ปี จำนวน 19 ราย และอายุ 70 ปี ขึ้นไป จำนวน 13 ราย รวม 126 ราย”

ความเป็นมาของวันฉัตรมงคล

ฉัตรมงคล (อ่านว่า ฉัด-ตระ-มง-คน หรือ ฉัด-มง-คน) [Coronation Day] มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชพิธีฉัตรมงคลจัดขึ้นทุกวันที่ 5 พฤษภาคม เพราะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 และทางราชการถือเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย ต่อมาในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

หลังจากรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ทางรัฐบาลที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษายกเลิกวันนี้ลง และกำหนดให้วันที่ 28 กรกฎาคม อันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันหยุดเพิ่มเติมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

เนื่องจากวันฉัตรมงคลถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และในปีถัดไปถือว่าวันนี้เป็นวันฉัตรมงคล

ประกาศให้การซื้อ ขาย ใช้ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธ สินค้า เวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์ หรือวัสดุอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอาจใช้ในการก่อความไม่สงบหรือก่อการร้ายต้องรายงานหรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายกรัฐมนตรีกำหนด บาคาร่าออนไลน์