เว็บสล็อตออนไลน์ พบรังและไข่เต่าหญ้า 81 ฟอง เป็นครั้งแรกในรอบ 22 ปี

เว็บสล็อตออนไลน์ พบรังและไข่เต่าหญ้า 81 ฟอง เป็นครั้งแรกในรอบ 22 ปี

เมื่อเวลา 06.50 น. วันนี้ ( 2 ก.พ.) นายมงคล ลิ่ววิริยกุล เว็บสล็อตออนไลน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จ.พังงา ได้รับแจ้งจากราษฎร หมู่ที่ 7 บ้านในไร่ ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ว่า มีเต่าทะเลขึ้นวางไข่บริเวณหาดบ่อดาน (หินช้าง) ไปทางทิศใต้ประมาณ 200 เมตร จึงได้ประสานงานกับนายปรารพ แปลงงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ 8 (พังงา) นายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอท้ายเหมือง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย เข้าร่วมตรวจสอบพบรังและไข่เต่าหญ้า 81 ฟอง เป็นครั้งแรกในรอบ 22 ปี

พบมีร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล ที่พิกัดUTM 0419385E 0919814N (นอกเขตอุทยานฯ) 

จึงได้ทำการตรวจวัดขนาดความกว้างของพาย วัดได้ 78 เซนติเมตร และประเมินแล้วว่า หลุมไข่เต่าน้ำทะเลท่วมถึง จึงได้ทำการขุดเปิดหลุมลึกลง 25 เซนติเมตร พบไข่เต่าทะเลชนิดเต่าหญ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไข่เต่าประมาณ 3-4 เซนติเมตร ซึ่งทำการเคลื่อนย้ายใส่ภาชนะนับจำนวนได้ 81 ฟอง และได้ทำการเคลื่อนย้ายไปทำหลุมฟักใหม่ ที่ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลที่บริเวณหน้าวัดท่าไทร เพื่อทำการเพาะฟักตามธรรมชาติ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 45 วัน และได้ส่งมอบให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดูแลต่อไป โดยจากการตรวจสอบสถิติการขึ้นวางไข่ของเต่าหญ้าในเขตอุทยานฯ ย้อนหลัง พบว่ามีบันทึกเต่าหญ้าขึ้นวางไข่ครั้งสุดท้าย เมื่อปี พ.ศ. 2539 หลังจากนั้นไม่มีสถิติพบการขึ้นวางไข่อีกเลยพบรังและไข่เต่าหญ้า 81 ฟอง เป็นครั้งแรกในรอบ 22 ปี 

ในการนี้มูลนิธิอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาวและกองทุนอนุรักษ์เต่าทะเลและถิ่นอาศัย ได้มอบเงินรางวัลค่าตอบแทนให้กับผู้แจ้งการพบรังไข่เต่าทะเล โดยมอบให้กับนายส้าหาด สีระยาชาวบ้านในพื้นที่เป็นจำนวน 10,000 บาท

เต่าหญ้า หรือ เต่าสังกะสี หรือ เต่าหญ้าแปซิฟิก เป็นเต่าทะเลชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lepidochelys olivacea เป็นเต่าทะเลขนาดเล็ก มีความยาวเต็มที่ประมาณ 60 – 70 เซนติเมตร น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ประมาณ 30 – 40 กิโลกรัม กระดองมีสีเขียวมะกอก หรือสีน้ำตาล เกล็ดบนกระดองมีลักษณะซ้อนกันเหมือนสังกะสีมุงหลังคา อันเป็นที่มาของอีกชื่อเรียกหนึ่ง ส่วนท้องมีสีเหลืองออกขาว หัวค่อนข้างโต ดวงตาปูนโปนออกมา กระดองมีความแข็งมาก ริมฝีปากสั้นทู่และคมแข็งแรงมากเพื่อใช้สำหรับขบกัดกินสัตว์มีกระดองซึ่งเป็นอาหารหลัก ส่วนของกระดองและท้องเชื่อมต่อกัน เป็นเต่าทะเลที่ว่ายน้ำได้เร็วมาก โดยอาจว่ายได้ถึง 35 กิโลเมตรต่อหนึ่งชั่วโมง ในน่านน้ำไทยจะพบได้ในฝั่งทะเลอันดามัน ในอ่าวไทยจะพบได้น้อยกว่า จัดเป็นเต่าทะเลอีกชนิดหนึ่งที่พบได้น้อยมากในน่านน้ำไทยจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์ วิทยา จัดกิจกรรม “ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง”สอนเด็กใช้เงินอย่างรู้ค่า 

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้( 1 ก.พ.62)ที่โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์ วิทยา  ถ.หลวงพ่อ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต ได้มีการจัดกิจกรรม “ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง”ขึ้น เพื่อให้พี่ๆนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และผู้ปกครองนักเรียน ได้นำสินค้ามาวางจำหน่าย มีน้องๆทั้งชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล 1 อนุบาล 2 และผู้ปกครอง มาเข้าแถว เลือกซื้อกันเป็นจำนวนมาก นางสาวเพ็ญพรรณวิศุภกาญจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดเผยว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนให้เด็กๆรู้จักอาชีพการทำมาค้าขายและการใช้จ่ายอย่างพอเพียง 

ทั้งนี้ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวน้องๆนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 จะเป็นผู้หาสินค้ามาจำหน่ายซึ่งสินค้าส่วนใหญ่จะให้เน้นเป็นสินค้ามือสองที่มีอยู่แล้วอาทิเช่นของเล่นหรืออื่นๆที่ยังอยู่ในสภาพดีหากเด็กคนไหนไม่มีก็สามารถจำหน่ายสินค้าใหม่ๆที่มีราคาถูกก่อนให้น้องๆระดับอื่นได้มีส่วนร่วมด้วยการเลือกซื้อโดยเลือกพิจารณาสินค้าที่สนใจด้วยงบประมาณจำกัดเพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงกับความต้องการนอกจากก็จะได้เรียนรู้ทักษะการค้าขายการใช้จ่ายเงินและการเลือกสินค้าที่ถูกใจแล้ว  ยังสอนให้เด็กใช้เงินอย่างมีเหตุมีผลบนหลักของความพอเพียงอีกด้วย

เปิดแล้ว Tribhum ธีมปาร์ควอล์คทรูแบบ 3 มิติ แห่งแรกของโลก ศูนย์การค้าเซนทรัลภูเก็ต  ผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต  สู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก เปิดให้บริการไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก  ธีมปาร์คผจญภัย แบบ 3D วอล์คทรูแห่งแรกของโลก ที่เซ็นทรัลฟลอเรสต้าภูเก็ต  เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ร่วมท่องเที่ยวผจญภัยที่แปลกใหม่ ผ่านตำนานเรื่องราวความเชื่อที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 10.59 น. นาย สุทธิธรรม จิราวัฒน์ เป็นประธานเปิดงาน The Opening Tribhum ไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก ธีมปาร์คผจญภัย แบบ 3D วอล์คทรูแห่งแรกของโลก  โดยมี นางสาววิไลพร ปิติมานะอารี ผู้อำนวยการอาวุโสงานปฎิบัติการสาขาภูเก็ต ศูนย์การค้าเซนทรัลภูเก็ต  แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวนมาก  ณ ธีมปาร์ค ไตรภูมิ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฝั่งฟลอเรสต้าภูเก็ต  

นางสาววิไลพร ปิติมานะอารี  ผู้อำนวยการอาวุโสงานปฎิบัติการสาขาภูเก็ต ศูนย์การค้าเซนทรัลภูเก็ต  เปิดเผยว่า ไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก ยิ่งใหญ่ที่สุดของเซนทรัลภูเก็ต ภายใต้คอนเซ็ปต์ Beyond The Horizon Fantasy บนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร อยู่บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซนทรัล ฟลอเรสต้า  เว็บสล็อต