ความยืดหยุ่นของระบบประสาทและการสร้างสาวก: การฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนเราได้อย่างไร

ความยืดหยุ่นของระบบประสาทและการสร้างสาวก: การฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนเราได้อย่างไร

Neuroplasticity เป็นคำที่ใช้อธิบายความสามารถของสมองในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่ในการตอบสนองต่อประสบการณ์ นั่นคือการ “เดินสายใหม่” นั่นเองฉันพบแนวคิดนี้ครั้งแรกเมื่อกว่า 30 ปีที่แล้ว ในช่วงแรกที่ฉันทำงานเป็นนักกายภาพบำบัด ตัวอย่างเช่น หากโรคหลอดเลือดสมองได้ทำลายพื้นที่ของสมองของผู้ป่วยที่รับผิดชอบการเคลื่อนไหวของแขนขวา การบำบัดด้วยการเคลื่อนไหวถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้สมองส่วนรอบๆ เรียนรู้วิธีการทำงานของบริเวณที่เสียหาย ส่งผลให้ การฟื้นฟูการเคลื่อนไหว

ความคิดแรกเริ่มเกี่ยวกับความเป็นพลาสติกของสมองได้รับการยืนยัน

เมื่อเร็วๆ นี้ด้วยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีการถ่ายภาพขั้นสูง และนักประสาทวิทยาได้ค้นพบว่าสมองของผู้ใหญ่มีความสามารถในการเดินสายไฟใหม่มากกว่าที่คิดไว้ในตอนแรก ตัวอย่างเช่น การศึกษาพบว่าความต้องการในการเดินเรือของคนขับแท็กซี่ในลอนดอนส่งผลให้สมองมีศูนย์ความจำสูงกว่าปกติ และการฝึกอย่างเข้มข้นนี้เองที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการพัฒนาสมองส่วนนี้1 ในทำนองเดียวกัน การศึกษาของทั้งนักเปียโนและนักดนตรีเครื่องสายได้เปิดเผยว่า การฝึกฝนเครื่องดนตรีส่งผลให้สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของมอเตอร์และการได้ยินเจริญเติบโต2

นักวิจัยยังพบว่าทั้งการฝึกฝนเครื่องดนตรีและการจินตนาการถึงการฝึกเครื่องดนตรีส่งผลให้พื้นที่ของมอเตอร์คอร์เท็กซ์ที่ควบคุมนิ้วมือเติบโตในลักษณะเดียวกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความคิดของเรามีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายภาพและการทำงานของสมอง3  ผลที่คล้ายกันนี้พบว่าเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีโรคย้ำคิดย้ำทำ (OCD) การสแกนสมองพบว่า OCD เกี่ยวข้องกับวงจรสมองที่ผิดพลาด ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการฝึกวิธีคิดใหม่ นั่นคือเมื่อความคิดครอบงำถูกขัดจังหวะด้วยความคิดใหม่ วงจรสมองใหม่จะถูกสร้างขึ้น ส่งผลให้วงจรที่ผิดพลาดที่สร้างความคิดครอบงำนั้นอ่อนแอลง4

แม้ว่าความสามารถของสมองในการสั่งงานตัวเองจะมีความหมายอย่างลึกซึ้งต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต แต่ก็สามารถช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการสร้างสาวก ซึ่งเป็นกระบวนการตลอดชีวิตของการเรียนรู้ที่จะติดตามพระเยซูและเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น ศูนย์กลางของกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้คือการฟื้นฟูจิตใจของเรา (โรม 12:2) เช่นเดียวกับที่สมองของบุคคลที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือผู้

ที่ต่อสู้กับโรค OCD สามารถได้รับการตอบแทนเพื่อปรับปรุงการทำงาน 

ในฐานะสาวกของพระเยซู จิตใจของเราสามารถได้รับการเปลี่ยนใหม่ให้เป็นเหมือนจิตใจของพระคริสต์มากขึ้น (ฟิลิปปี 2:5) และเช่นเดียวกับในกรณีของบุคคลที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือโรค OCD การที่เราทุ่มเทจิตใจของเราสามารถเปลี่ยนโครงสร้างและสายสัมพันธ์ที่แท้จริงของสมองของเราได้ ทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เราเป็นตัวเรา

เช่นเดียวกับ neuroplasticity ทั้งหมด ความคิดเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณ ในฐานะมนุษย์ เราถูกสร้างขึ้นด้วยเจตจำนงเสรี—เจตจำนงที่จะเลือก เสรีภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราคืออำนาจที่จะเลือก “สิ่งที่เราจะอนุญาตหรือกำหนดให้จิตใจของเรายึดมั่น”5 ดังที่อัครสาวกเปาโลกล่าวไว้ “โดยการดู . . เราเปลี่ยนไปแล้ว” (2 โครินธ์ 3:18); และดังที่เอลเลน ไวต์เขียนไว้ว่า “เมื่อความสมบูรณ์แบบแห่งพระอุปนิสัยของพระองค์ดำรงอยู่ จิตใจก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ และจิตวิญญาณก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระผู้เป็นเจ้า”6

เมื่อหลายปีก่อน ฉันพบแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงสองแบบซึ่งช่วยให้ฉันเข้าใจว่าการฟื้นฟูจิตใจนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร กล่าวคือ แบบจำลองของการ “พยายาม” ให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น ซึ่งตรงข้ามกับแบบจำลองของ “การฝึก” ให้เป็นเหมือนมากขึ้น พระองค์ 7 คริสเตียนหลายคนรับเอารูปแบบ “ความพยายาม” มาใช้ และด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงทำงานหนักเพื่อพยายามแสดงความรัก ความเมตตา ไม่เห็นแก่ตัว ฯลฯ อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้ซึ่งเน้นที่การกระทำและทัศนคติของเราเอง มักนำไปสู่ความล้มเหลวและความรู้สึกผิด . ในทางตรงกันข้าม รูปแบบ “การฝึกอบรม” เกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นในการพัฒนานิสัยการให้ข้อคิดทางวิญญาณที่ฝึกเราให้เป็นอย่างพระเจ้า (1 ทิโมธี 4:7)

ฉันมีช่วงเวลาที่ “Aha” ในการทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างสองแนวทางนี้เมื่อหลายปีก่อนขณะสอนลูกสาวคนหนึ่งของฉันให้ขับรถ ขณะที่เธอกำลังจะเข้าไปนั่งในที่นั่งคนขับ เธอมักจะพูดว่า “ฉันจะพยายามไปให้ถึงจุดหมายโดยไม่ผิดพลาด!” น่าเสียดายที่เธอมักจะทำผิดพลาดหรือสองครั้งและจบลงด้วยความรู้สึกท้อแท้กับการขับรถของเธอ ฉันไม่รู้จะช่วยเธออย่างไร วันหนึ่ง ฉันจำแนวคิดที่ว่า “พยายาม” กับ “ฝึกฝน” ได้

ฉันพูดกับเธอว่า “แล้วแทนที่จะคิดว่านี่คือ ‘การพยายาม’ ที่จะไม่ทำผิดพลาด คุณคิดว่ามันเป็น ‘การฝึก’ เหรอ? ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่เน้นที่การพยายามไม่ทำผิดพลาด แต่มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ทักษะและนิสัยใหม่ๆ ทุกครั้งที่คุณขับรถ” การเปลี่ยนแปลงในความคิดเกี่ยวกับการขับรถของเธอสร้างความแตกต่างทั้งหมด! เมื่อเธอทำผิดพลาด เธอไม่ได้เอาชนะตัวเอง เพราะเธอรู้ว่าเธอกำลังอยู่ในขั้นตอนการฝึกฝน นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันเข้าใจชีวิตฝ่ายวิญญาณดีขึ้นด้วย

นิสัยการให้ข้อคิดทางวิญญาณของเราเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการฝึกอบรมการเป็นสาวก เพราะในที่สุดนิสัยของเราจะเป็นตัวกำหนดว่าสมองของเรามีสายสัมพันธ์อย่างไร และด้วยเหตุนี้เราจึงกลายเป็นใคร การเรียนรู้ที่จะให้นิสัยการให้ข้อคิดทางวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราต้องใช้ความพยายามและความตั้งใจ อย่างไรก็ตาม ความพยายามและตั้งใจไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การ “พยายาม” เพื่อเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น แต่มุ่งไปที่การสร้างเวลาและพื้นที่เพื่ออยู่กับพระเยซู และเมื่อเราใช้เวลากับพระองค์ เผชิญหน้ากับ “สิ่งที่จริง สิ่งที่สูงส่ง สิ่งที่ชอบธรรม สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่น่าชื่นชม” (ฟิลิปปี 4:8) เราถูกดึงดูดให้ ความงามของพระเยซู ตลอดกระบวนการตลอดชีวิตนี้ ความคิดของเราจะค่อยๆ “ได้รับการตอบแทน” ให้รักพระเจ้ามากขึ้นและปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น

credit: coachfactorysoutletstoreonline.net jerrydj.net professionalsearch.net viktorgomez.net sysdevworld.com mishkanstore.org rebooty.net themooseandpussy.com rozanostocka.net pirkkalantaideyhdistys.com